Cuadro de texto:

Servizos

Cuadro de texto:

 

 

 

 

             CENTRO  CONCERTADO

                        DE  CALIDADE

COLEXIO

MONTERREY

C/ Montecelo  Alto, 41 (a 1 minuto

  do  Centro Comercial Travesía)

    VIGO  Tlf-fax: 986 272 047

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

-SERVIZO DE COMEDOR-

-AULA MATINAL-

Cuadro de texto: contactar
Cuadro de texto: Comedor
Cuadro de texto: Aula matinal
Cuadro de texto: Biblioteca
Cuadro de texto: Visitas culturaris 13-14
Cuadro de texto: Xornal “A Bomba”
Cuadro de texto: Deportivas
Cuadro de texto: 7 meses 7 artes
Cuadro de texto: Gabinete Psicopedagóxico
Cuadro de texto: Actividades complementarias
Cuadro de texto: Conmemoracións
Cuadro de texto: Participación en concursos 13-14
Cuadro de texto: Plan de convivencia. Mediación
Cuadro de texto: Actividades extraescolares
Cuadro de texto: Galería de fotos 3
Cuadro de texto: Galería de fotos 2
Cuadro de texto: Galería de fotos 1
Cuadro de texto: Galería de fotos 4
Cuadro de texto: Galería de fotos 5
Cuadro de texto: Galería de fotos 6
Cuadro de texto: ANPA
Cuadro de texto: Exalumnos. Facebook
Cuadro de texto: Secretaría
Cuadro de texto: Matrícula
Cuadro de texto: Calendario escolar
Cuadro de texto: Material escolar
Cuadro de texto: Uniforme
Cuadro de texto: Calidade Educativa
Cuadro de texto: Proxecto Educativo
Cuadro de texto: Información xeral
Cuadro de texto: Situación
Cuadro de texto: Historia
Cuadro de texto: Horario
Cuadro de texto: 1º e.s.o.
Arts 
Cuadro de texto: 3º e.s.o.
Arts 
Cuadro de texto: 3º de primaria
blog
Cuadro de texto:

VÍDEO PRESENTACIÓN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO. E.S.O.

ENTREGA DE NOTAS E.S.O.

VENRES DÍA 5 DE SETEMBRO ÁS 12,30 H

INICIO CURSO 14-15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *

 

DÍA

HORA

LUNS 1

MARTES 2

MÉRCORES 3

9-10

CC. SOCIAIS

1º- 2º-3º

 

L. CASTELÁ: 1º-2º INGLÉS : 3º-4º

L. GALEGA

10-11

CC SOCIAIS 4º

TECNOLOXÍAS

L. CASTELÁ: 3-4º INGLÉS : 1º-2º

MATEMÁTICAS

11-12

HCR-ÉTICA

E. CIDADANÍA

E. FÍSICA

MÚSICA

 

12-13

FRANCÉS

CC. NATURAIS

FÍSICA-QUÍMICA

BIOLOXÍA

13-14

 E. PLÁSTICA

 

 

 

DÍA

HORA

INFANTIL 3 anos:

GRUPO A *

GRUPO B *

 

 

10

11

 

 

10,30 a 11,30

10,30 a 11,30

 

INFANTIL

4 e 5 anos:

10

12,30 a 13,30

PRIMARIA

10

12 a 13,15

SECUNDARIA

15

12 a 13