Introdución

  O Colexio Monterrey ten, como un dos seus obxectivos principais, fomentar o desenvolvemento integral do seu alumnado. Para iso, pon a disposición das familias un completo programa de actvidades extraescolares.

  Esta formación complementaria, ademais  de conseguir unha maior motivación do alumno para aproveitar as súas actitudes ao máximo, facilitaralle a consecución de habilidades que, nun futuro, axudarán a enfrontarse a un ambiente cada vez máis esixente.

  Calquera  dúbida relacionada con actividades extraescolares podedes  consultalas a través do correo electrónico: colegiomonterrreyextraescolares@gmail.com.

Se un alumno desexa darse de baixa nunha actividade deberá comunicalo antes do día 27 do mes anterior.

 

FUN PLAY TIME

Co obxectivo de mellorar a práctica activa do inglés, realizaránse dinámicas lúdicas totalmente en inglés cun profesor nativo.

Quen?:       Infantil, Primaria

Cando?: Luns, martes e mércores de 15:15h- 16:00h.

 

TAEKWONDO

taekwondo ten como obxectivo a mellora da coordinación, resistencia, forza, flexibilidade, autodisciplina e o traballo en equipo. Os alumnos iniciaranse nos exercicios e practicarán diferentes técnicas das que serán avaliados ó final do curso.
Ası́ mesmo, na actividade levaranse a cabo montaxes de pequenos espectáculos para
mostrar posteriormente en exhibicións.

Quen?:      Infantil, Primaria e Secundaria

Cando?: xoves de 16:00h-17:00h.

 

BAILE MODERNO

baile favorece a expresión e creatividade do noso alumnado, favorecendo o oído musical e desenvolve a linguaxe corporal.

Quen?:    Infantil, Primaria e Secundaria

Cando?: Venres de 16:00h – 17:00h.

 

 

 

BALONCESTO

baloncesto fomenta como deporte de equipo os valores da amizade, o respecto, a disciplina e o compañerismo, así como o desenvolvemento básico da condición física e o traballo en equipo.

Quen?:    Infantil, Primaria e Secundaria

Cando?: Mércores de 16:00h – 17:00h.

 

ROBÓTICA

Nesta actividade foméntase da forma máis divertida o uso da ciencia e a tecnoloxía. Tamén experimentan coa forza e o movemento, o equilibrio e a estabilidade mediante os recursos de LEGO® Education®, potenciando desta maneira a creatividade, a innovación o emprendemento a eficiencia.

Quen?:      Primaria

Cando?: Martes de 16:00h – 17:00h.