ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estas actividades teñen como obxectivo potenciar a oferta de actividades culturais e deportivas, con carácter voluntario e en horario de tarde, que contribúan á formación integral do alumnado, axúden a organizar o seu tempo libre e melloren a súa vinculación co centro. Dirixidas a todos os alumnos de infantil, primaria e secundaria.

Xadrez:

O xadrez escolar axuda ao alumno para desenvolver dunha forma natural habilidades tanto de tipo cognitivas como sociais. Entre estas habilidades destacaremos as seguintes: memoria, concentración, toma de decisións, resolución de problemas, razoamento lóxico-matemático, pensamento creativo, autoestima e o sentido de logro, capacidade crítica e iniciativa.

Esgrima:

A sutil arte da esgrima, un deporte elegante e vistoso con resultados máis aló da parte física. Un exercicio que combina a intelixencia do xadrez, a elegancia do ballet e a estratexia das artes marciais. Os beneficios máis destacables deste deporte son: flexibilidade, forza de pernas e resistencia, moldea a figura, axilidade física e mental e concentración.

Fotografía:

A arte da fotografía estimula a creatividade dos nenos. Esta actividad pode cambiar a maneira na que eles observan o mundo, xa que é capaz de explotar habilidades descoñecidas no neno; ademais, a través deste medio tamén poderá expresar as súas emocións.
Esta actividade traballarase a través dun programa fotográfico co que os nenos se irán familiarizando, o que permitirá que transversalmente traballar nas súas competencias dixitais.

Fun play time:

Os xogos son un recurso importante no proceso de aprendizaxe do inglés, agregan variantes e aumentan a motivación, proporcionando un gran incentivo para aprendelo e usalo mellor.
A través dos xogos, os nenos poden aprender da misma maneira que adquiren a súa lingua materna, sen ser conscientes de que a están estudando e aprendendo.
Esta actividade lévaa a cabo un docente nativo, polo que o investimento lingüístico é completo.

Inglés:

Esta actividade está orientada ó aprendizaxe e reforzo escolar do inglés a través dun método activo e comunicativo no que os participantes desenvolven todas as destrezas necesarias para adquirir a lingua.
O método de traballo é a través de fichas practicas e xogos, ensinando gramática, vocabulario e outros aspectos.

Patinaxe:

Esta é unha actividade recreativa e un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios. Unha boa técnica pode axudar aos nenos/ as a familiarizarse cos desprazamentos sobre os patíns.
Realizaranse diferentes actividades durante o curso, técnicas de patinaxe, exercicios, montaxe de exhibicións e actividades lúdicas sobre patíns.
Os nenos/ as aprenderán consellos prácticos sobre estiramentos, para quentar o corpo e non producir lesións, ademais de técnicas de posicións, execucións dos exercicios e técnicas de freado.

Robótica:

Nesta actividade traballamos con pezas de Lego e co robot WeDo 2.0, ofrecendo experiencias lúdicas de aprendizaxe que axudan ao desenvolvemento de cada alumno/a. Estamos comprometidos coa aprendizaxe da robótica e a programación, así como o fomento das habilidades e competencias do século XXI a través de experiencias educativas pensadas para o progreso de cada alumno/a.

Taekwondo:

Taekwondo é un termo que procede do coreano e que fai referencia a unha arte marcial do mesma orixe. Este deporte combina técnicas do kung fu, o karate- do e outras disciplinas máis antigas. Entre as múltiples vantaxes que achega esta disciplina tanto a nenos como adolescentes destacamos as seguintes: Aumenta de maneira considerable os reflexos, axuda a integrar o deporte como un hábito saudable, fomenta valores tales como o respecto, o esforzo ou a disciplina, entre outros.