TIC EN EDUCACIÓN INFANTIL

O uso das novas tecnoloxías complementan e reforzan os temas traballados nas distintas materias. Son unha ferramenta moi atractiva para os rapaces.

Neste vídeo podemos ver como os alumnos de Educación Infantil traballan divertíndose cos ordenadores poñendo en práctica os seus coñecementos.

Translate »