” O home é un animal político.”
Aristóteles

Sobre a necesidade de ser cidadáns comprometidos e con espírito crítico.
Visita moi aproveitable dos ex-diputados do Parlamento de Galicia, Francisco Trigo Durán, Elena González Sánchez e Carmen Gallego Calvar ao noso Centro.