Os obxectivos destas actividades complementarias son:

• Desenvolver aspectos non contemplados nos currículos e que propician o desenvolvemento integral dos alumnos.
• Contribuír ao afianzamento de valores morais dos alumnos en todos os ámbitos da vida: persoal, familiar, social e profesional.
• Educar socialmente, de modo que saiban ter un comportamento axeitado en calquera circunstancia, e desenvolver a súa capacidade crítica en aspectos como o consumo e os dereitos e deberes dos cidadáns.
• Estimular a participación dos pais na vida do centro e a colaboración na educación integral dos seus fallos.

 

• Magosto.
• Nadal.
• Semana da Froita.
• Entroido.
• Día da Árbore.
• Semana do Libro.
• Día das Letras Galegas.
• Festa Hinchables.