Por motivos de seguridade, no Colexio hai unhas indicacións médicas de non administrar medicinas ós alumnos. Se algún alumno sofre lesións leves no horario escolar, as persoas que foran parte do equipo de primeiros auxilios do Centro encargaranse de face-las curas necesarias no botequín do Colegio.

Se un alumno necesita atención médica, debida a unha lesión, os pasos a seguir son os seguisteis:
O alumno deberá informar ao profesor no momento de sufri-la lesión.

En caso de ser necesario acudirá á clínica FÁTIMA (é a clínica contratada polo seguro)

Para poder ser atendidos na clínica FÁTIMA  deben levar un parte de lesions asinado polo Colexio, por iso é importante que avisen da lesión no momento.

Se é necesaria a asistencia á clínica, avisarase ós pais no momento para que poidan acompañalos.