ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E VISITAS CULTURAIS 

O longo do curso efectúanse:

  • Saídas culturais programadas como: museos, exposicións, cine, teatro, espectáculos musicais…

 

  • Conmemoracións como nadal, entroido, semana da froita, letras galegas, día do libro, etc.

 

Con estas actividades pretendemos:

• Completar contenidos das diferentes áreas mediante actividades previas, durante e despois da visita.
• Favorecer o clima de convivencia.
• Contribuír ao afianzamento de valores relacionados coa conservación e defensa do medio.
• Servir de nexo de unión entre o centro e o mundo exterior, achegando o alumno ao seu ámbito e estimulando o seu interese polo coñecemento e a cultura.
• Ampliar os horizontes artísticos e culturais dos alumnos e espertar e acrecentar a súa curiosidade científica.

 

As actividades realizadas ao longo do curso están no blog da área de alumnos.