HORARIO DE COMEDOR:

• De 14:00 Horas a 16:00 Horas para os alumnos de Educación Infantil de Educación Primaria.
• De 14:15 Horas a 16:00 Horas para os alumnos da E.S.O.
• A comida servirase ás 14:30 Horas para todos os alumnos do comedor.

FUNCIONAMENTO:

• O comedor estará vixiado e servido en todo momento por dous mestres do centro e unha monitora especializada.

• No comedor sérvese a comida do CATERING ARELAS.

• Cada mes, proporciónaselle a cada alumno de comedor o menú dese mes no que van indicados os platos de cada día.

VER MENÚ DE ARELAS CATERING DO MES  – DESCARGA