HISTORIA

Remontámonos a 1974 cando un grupo xóvenes mestres decidiron xuntar ánimos e moitas ganas de traballar para fundar un centro escolar ó que decidiron pórlle o nome de Colexio Monterrey. Aínda que naceu como un centro privado, na actualidade é totalmente concertado.

Con motivo da reforma educativa, tivo que ampliar as súas intalacións para actulaizarse e poder impartir a ESO. Durante os seguintes anos continuou unha liña de mellora nas súas instalacións e na metodoloxía. Así no ano 2010 ampliouse a zona de recreo ou patio escolar e en 2019, coincidindo co 45 aniversario, fixo un cambio radical na súa infraestructura, inaugurando instalacións completamente novas, deixando as intalacións antiguas. Toda esta labor foi levada a cabo pensando sempre na satisfacción do alumno, creando un ambiente cercano e familiar.

CALIDADE

O Colexio Monterrey de Vigo vén desenvolvendo unha serie de plans de mellora baseados en ferramentas de calidade, aplicadas ó mundo da educación, con soporte e asesoramento por parte do ITE e CECE co obxectivo de mellorar os seus resultados e prestar un maior servizo ós seus clientes e a propia administración.
Logo da realización de varias autoavaliacións, creáronse no Centro equipos de mellora e acadáronse recoñecementos pola implantación do modelo EFQM:
– Primeiro nivel de acceso
– Nivel 200+
– Nivel 300+

Noutra liña de traballo, na formación en valores, o Colexio recibiu o 3 er premio na categoría Educación en valores, nos II Premios Provinciais á Mocidade organizado pola Deputación de Pontevedra. Este premio é o resultado de todo o traballo realizado no plan de convivencia, exactamente na “comisión de convivencia” na que os alumnos son os protagonistas e xestionan temas relacionados coa convivencia.