Amplía o horario escolar para atender as necesidades das familias que se vexan na obriga de ter que deixar antes ós seus fillos no centro.

Desde as 7,30 da mañá, os máis madrugadores xogan e poden tomar o almorzo.