A través do Departamento de Orientación lévanse a cabo distintos Programas e tarefas encamiñadas a:

 

• Detectar posibles problemas de aprendizaxe.
• Coordinar actividades de Orientación.
• Atender necesidades específicas do alumno.
• Asesoramento en titorías.

Descarga correcta. Gracias.